Selectie van de diameter van het plaatselijke mijnventilatiekanaal (3)

(5)

Waar,E– het energieverbruik van het mijnventilatiekanaal tijdens ventilatie, W;h– de weerstand van het mijnventilatiekanaal, N/m2;Q - het luchtvolume dat door de mijnventilator gaat, m3/s.

1.2.3 Mijn ventilatiekanaal ventilatie elektriciteitskosten

De jaarlijkse vergoeding voor ventilatie-elektriciteit voor het mijnventilatiekanaal is:

(6)

Waar:C2– de jaarlijkse elektriciteitskosten voor ventilatie van het mijnventilatiekanaal, CNY;E– het energieverbruik van de mijnventilator tijdens ventilatie, W;T1– de dagelijkse ventilatietijd, h/d, (takeT1= 24u/d);T2– de jaarlijkse ventilatie Tijd, d/a, (takeT2= 330d/a);e– stroomprijs ventilatievermogen, CNY/kwh;η1– transmissie-efficiëntie van motor, ventilator en andere apparatuur;η2– efficiëntie van het werkpunt van de ventilator.

Volgens formule (5) worden de relevante parameters in formule (6) vervangen en worden de jaarlijkse ventilatie-elektriciteitskosten van het mijnventilatiekanaal verkregen als:

(7)

1.3 Installatie- en onderhoudskosten van mijnventilatiekanaal

De installatie- en onderhoudskosten van het mijnventilatiekanaal omvatten het materiaalverbruik en het arbeidsloon bij het installeren en onderhouden van het mijnventilatiekanaal.Ervan uitgaande dat de kosten ervan evenredig zijn met de aanschafkosten van het mijnventilatiekanaal, bedragen de jaarlijkse installatie- en onderhoudskosten van het mijnventilatiekanaal:

C3= kC1= k( a + bd) L( 8)

Waar,C3– de jaarlijkse installatie- en onderhoudskosten van het mijnventilatiekanaal, CNY;k– de kostenfactor voor de installatie en het onderhoud van het mijnventilatiekanaal.

1.4 Berekeningsformule economische mijnventilatiekanaaldiameter

De totale kosten van het mijnventilatiekanaalverbruik omvatten: de som van de aankoopkosten van het mijnventilatiekanaal, de elektriciteitskosten van het mijnventilatiekanaal bij ventilatie en de installatie- en onderhoudskosten van het mijnventilatiekanaal.

(9)

De sectie nemendvan het mijnventilatiekanaal als variabele, is de maximalisatie van deze functionele uitdrukking:

(10)

Latenf1(d)= 0, dan

(11)

Vergelijking (11) is de berekeningsformule van het mijnventilatiekanaal met economische diameter voor lokale ventilatie.

Wordt vervolgd…


Posttijd: juli-07-2022